För utskrift av kartan i A4-format, klicka här!
 

Sevärt i Bäckebo:
(Numrering enligt kartan)
 
1. BÄCKEBO KYRKA. Grundstenen till Bäckebo kyrka lades den 15 september 1842 och i slutet av 1844 var arbetet så gott
som fullbordat men invigningen förrättades inte förrän den 1 augusti 1847. Dess mesta kända inventarium är
läktarorgeln som byggdes 1848 av den berömde orgelbyggaren Johannes Magnusson i Nässja. På den norra långväggen
hänger tavlan "Den första nattvarden" som var altartavla i den tidigare kyrkan i Bäckebo. Kororgeln vid södra
långväggen är byggd av J. Künkels orgelverkstad AB, Lund 1981. Altartavlan i koret är målad av fanjunkaren och
ritläraren G. Lindblom, Kalmar 1844.
3. HEMBYGDSGÅRDEN. Ägs av Hembygdsföreningen.
4. HEDDASTUGAN I RUGSTORP. Liten ryggåsstuga från förra hälften av 1800-talet. Ägs av Hembygdsföreningen.
5. BACKSTUGAN VID STENARÅSEN. Restaurerad av Hembygdsföreningen.
6. MILSTENEN VID LUVEHULT. Enda kvarvarande milstenen i Bäckebo socknen.
7. VARGGROPEN I LUVEHULT. Restaurerad av Hembygdsföreningen.
8. TEGELBRUKET VID ÅRHULTEMÅLA. På Snärjebäckens södra sida syns resterna av Bäckebo sockens enda lertegelbruk.
9. BALEBO HÄLSOKÄLLA. Vid Århultemåla, 50 m från Snärjebäcken.
10. BRUNKÄRRET VID SKÅNINGSMÅLA. Här finns slagghögar från medeltida järnhantering.
11. PINKARE-JANS STEN. På 1600-talet boställe för den fredlöse stortjuven "Pingar-Jan" (pinkare=förtennare).
12. BÄCKEBO BRO. Stenbro vid Binnaretorp från mitten av 1700-talet.
13. KRUMSHALL. Här möts tre härade och tre socknar. Kumlet restaurerades 1984.
14. ULLEFORS. Ute i Alsterån vid Ullefors ligger en liten ö som är naturreservat.
15. VARGSTENEN. Vid vägen Rugstorp -Ålem. Minne av sista vargjakten i Småland 1868.
16. BÖNEMÅLA GÅRD. Mangårdsbyggnad å Bönemåla 1:2 omkr 1800 är den äldsta bevarade byggnaden i Bäckebo socken.
19. BRUDTALLARNA I BUXRYD. Två mycket gamla furor som är fridlysta
20. BACKSTUGAN VID ESKILSHULT. Rester av gammal backstuga. Ej restaurerad.
21. KORSHÄLLARNA I SKEDSBYGD. Dessa släta hällar var dansplats för ungdomen i början av seklet.
22. RUGSTORPS STEN. Sägenomspunnet flyttblock vid Rugstorps vägskäl. Förr mötes- och samlingsplats.
23. MJÖSINGSMÅLA KVARNBYGGE. Rester av vattendriven kvarn och torp i urskog vid Alsterån.
24. V-2 BOMBENS nedslagsplats i Gräsdal 1944.