Årsmöte 2024-06-19 kl. 18.00

i Bäckebo Bygdegård.

Välkomna!

* * *

Vi är tacksamma över alla som stöttar klubben genom att bli medlem.

Medlemsavgift: Familj: 125 kr, enskild 100 kr.
Ungdom upp till 15 år 50 kr.

Insättes på bankgiro: 670-4670 eller Swish: 123 069 13 29Det gula spåret, 1860 m, har elljusslinga.

Styrelsen 2023

Ordförande Tord Theander Tel: 070-554 00 76
Sekreterare Mairon Andersson Tel:
Kassör Rose-Marie Halse

Tel: 0481-541 10

Ledamot Christer Jonsson Tel: 0481-541 72
Ledamot Kenh Fransson  
Suppleant Lena Jonsson  
Suppleant Trine Hansen  

Gymnastik 100:-/termin + medlemskap

Medlemsavgift: Familj: 125 kr, enskild 100 kr.
Ungdom upp till 15 år 50 kr.

Insättes på bankgiro: 670-4670 eller Swish: 123 069 13 29


Bäckebo Skid- och Motion
Text: Tord Theander

Klubben bildades den 11 november 1989. Orsaken var att det fanns ett stort behov av ett motionsspår i Bäckebo. Motionsspåret, med tre olika långa spår invigdes 1991 och elljusslingan på 1860 m invigdes 1993. Spåret byggdes med stor hjälp av ideella krafter både från företag och privatpersoner.

Varje vinter är klubbens målsättning att spåra för skidåkning med den snöskoter och spårkälke som klubben äger. Tyvärr så har de milda vintrarna gjort att det inte kunnat spårats så ofta som klubben vill. Trots detta så har flera av medlemmarna åkt Vasaloppet ett stort antal gånger bl a Tommy Bengtsson, Tord Theander och Leif Simonsson. Några av tjejerna har åkt tjejvasan och öppet spår.
Hilda Hardill 7 år, Hässelby, är yngsta medlemmen som åkt ett skidlopp. Pappan Christian har även åkt fjälltoppsloppet i Bruksvallarna.

År 2004 köpte klubben den gamla brandstationen i Bäckebo och har sedan dess målat och fixat värmesystemet i den. Den används för närvarande som lagerlokal men planer finns att bygga en klättervägg i tornet.
Tyvärr drabbades klubben av stormen som ägde rum i januari 2005,  den fina portalen som står i starten förstördes av nedfallande träd.


Bäckebo Skid- och Motionsklubbs historia
Text: Tord Theander

Olika i föreningar i Bäckebo gjorde 24 oktober 1988 en hemställan till Nybro kommun. Förfrågan gällde möjligheten att få anlägga en motionsslinga på kommunens mark i anslutning till idrottsplatsen.
 
De som stod bakom hemställan var:
Bäckebo Socialdemokratiska förening/Tage Karlsson.
Bäckebo Centeravdelning/Torsten Heiding.
Bäckebo skola/Märit Vernersson
Bäckebo förskola/Birgit Karlsson
För motionärerna i Bäckebo GOIF/Leif Simonsson och Tord Theander.
 
Kontakt togs med Fritids- och Fastighetskontoret som hade positiva tankegångar angående projektet. Men i november 1988 fick vi besked att det inte fanns några pengar, varken i verksamhetsplanen för år -89 eller åren 89-93.
Vid besök på Fritidskontoret 17 aug -89 talar Tord om att skidåkare i Bäckebo är villiga att låna ut max 15 000 kr utan räntekrav för markberedningen som avses börja i vecka 34-1989.

  Första mötet
Den 11 nov -89 hölls det första mötet i syfte att bilda en interimsstyrelse fram till årsmötet 1990.

Stående från vänster: Ingemar Antonsson och Torsten Heiding. Sittande: Agneta Rosenlund-Karlsson, Mairon Andersson, Tord Theander och Leif Simonsson.

Till första styrelsen valdes:
Ordf Tord Theander, vice ordf Ingemar Antonsson, sekr Mairon Andersson, kassör Leif Simonsson, ledamot Agneta Rosenlund-Karlsson.
Suppleanter Lars-Erik Svensson och Tommy Bengtsson.
Revisorer Bernt Valfridsson och Roy Fransson.
Valberedning Lars-Erik Svensson, Bernt Valfridsson och Kurt Karlsson.
 
Mötet enades om klubbnamnet Bäckebo Skid- och Motionsklubb

Första årsmötet hölls den 18 mars -90.
Valberedningen lade fram sitt förslag till styrelse enligt följande:
Ordf Tord Theander, vice ordf Ingemar Antonsson, sekr Bernt Walfridsson, vice sekr Agneta Rosenlund-Karlsson, kassör Leif Simonsson.
Suppleanter: Hardy Bengtsson och Lars-Erik Svensson.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Till revisor valdes Kurt Karlsson och Roy Fransson.
 
Medlemsavgiften fastställdes till 25 kr för enskild medlem och 40 kr för familj med barn under 15 år.

Den 6 februari -89 ringde jag, Tord Theander, till Nybro kommuns skogsansvarige, Börje Gunnarsson, med en förfrågan när han hade möjlighet att komma till Bäckebo och markera vilka träd vid kunde såga ner för planeringen av motionsspåret. Fastighetsnämnden hade tidigare givit sitt godkännande för markupplåtelsen. Redan samma dag kunde vi träffas och efter en timmas promenad, med diskussioner i positiv anda, var 2 km:s slingan utmärkt med de träd vi fick lov att såga ner.
 
Den 11 februari -89 samlades vi, Leif Simonsson, Hardy Bengtsson, Ingemar Andersson och jag vid fotbollsplanen. Ingemar och Hardy med skogsutrustning, Leif och Tord med yxa och såg. Efter 4 timmars sågande och kvistande var röjningen klar,

Entrepenörsfirman Enar Andersson med sönerna Gert och Bo lovade att hjälpa oss innan vintern om dom hade tid.

Den 21 augusti -89 kom Bo Andersson med maskintrailer och grävmaskin och började planeringen bortåt åsen och så var projektet i gång.
Resten av veckan körde Bo:s gamle far Enar grävmaskinen med stor skicklighet och arbetsglädje även efter så många års arbetsamma år.

Många minnen pratades, från slutet av 40-talet och tidigt 50-tal, då han vid många tillfällen fick agera bärgningsbil med sin stenbrytare. Han mindes varenda bil han bärgat ur dikena, så det blev mycket roliga raster och rätt så långa också.

Barken pålagd på spåret
Den 15-17 sept lades barken på spåret. Ronny Axelsson kör 3 lass bark från Orrefors med bil och släp. Resten hämtas hos Bäckebo Sågverk som verkligen ställde upp för Motionsklubben. Så var den 2 km långa motionsspåret i stort sett klart.
 
Våren -90 fick vi tillstånd av Nybro kommun att ta hand om vindfällen, vilket inte var så lätt. Men tack vare en skogskunnig och arbetsvillig medlem, Ingemar Antonsson, så löste det sig. Svårare var det att få virket från skogen till sågen, men tack vare att Roy Fransson ställde upp med sin skogsmaskin så löste det sig. Det blev 5 lass massaved och 3 lass timmer som vi fick bra betalt för av sågen. Till kommunen betalade vi 5 000 kr för virket, så det blev XX kr kvar.
 
Den 3-4 aug -90 körde Ronny Axelsson bark med Södras flisbil och Torsten Heiding med Bäckebo sågverks bil. Barken levererades utan någon kostnad för varken bilar eller chaufförer.
 
Vecka 35 hade jag semester och fick löfte av Anderssons att få hyra deras dumpers denna vecka.
Helgen innan började vi planera från den högra vändplanen, då jag under tiden för byggandet av båda spåren haft förmånen att få låna hjullastare av både Bäckebo sågverk och av Roland Vernersson. Utan denna möjlighet hade det varit omöjligt att bygga spåren ideellt.
Efter ett par dagas semesterjobb med planering och utläggning av bark satte ett par stora stenar stopp för projektet. Peter Torvaldsson ställde upp och sprängde stenarna med några väl avvägda salvor. Mot slutet av veckan var ca halva 5 km spåret färdigt.
 
Nästa helg började vi från andra hållet, Tord, Leif, Ingemar, Lars-Erik och Christer Jonsson. En kväll kom Ingvald Reimbertsson och Arne Johansson båda från Alebo och sprängde 3 stenbumlingar åt oss. Arne var också med och avverkade skog för 5 km spåret dessförinnan.
 
Den 15 sept -90 grovplanerade vi ihop spåret från andra hållet. Det levererades ytterligare bark under nästkommande lördag. Vi hade åter fått låna Anderssons dumpers för spridning av barken. Vi lastade med Vernerssons hjullastare, Leif och Ingemar var planerare av barken, vilket är jobbigt eftersom barken ramlar allt eller inget.
Dagen efter, en söndag, började med att Leif räfsade ut barken. Ingemar kom med sin motorsåg och kapade några höga stubbar. Fram på em var sista lasset pålagt och barken var sammanhängande mellan skogsvägarna och 5 km spåret, därmed var också 5 km spåret färdigt.
Efter att ha återlämnat både dumpers och hjullastare bjöds vi på grönsakssoppa hemma hos Majron.
Det kändes skönt att allt nu var klart och att vi haft sån tur med allting under hela spårets byggtid.
 
Invigningen
Den 12 maj 1991 var en stor dag i klubbens historia, då invigdes motionsslingorna av:
Kommunalråden Bernt Svensson, Stig Davidsson och Bertil Jonsson. Bernt Svensson klippte bandet och förklarade slingorna invigda.
 
Invigning elljusslingan
Den 15 maj 1993 var ytterligare en bemärkelsedag för Bäckebo Skid- och Motionsklubb. Då invigde Anders Ivansson från fritidsnämnden, kommunalrådet Stig Davidsson och Bengt Nyman från Nybro Energiverk elljusslingan på 1860 m. Dessa herrar ingick även i kommunens staffettlag.


Antal besökare till hemsidan:
Copyright © 2007 - 2020 Uppdaterad: 2024-06-06